THÔNG TIN ĐẶT HÀNG

– Miễn phí giao hàng khi mua từ 3 hộp sản phẩm.
– Mua dưới 3 hộp: phí ship đồng giá: 30.000đ

– Miễn phí giao hàng khi mua từ 3 hộp sản phẩm.
– Mua dưới 3 hộp: phí ship đồng giá: 30.000đ
– Giá bán lẻ: 165.000đ/hộp
– Hàng không có tem thẻ cào.
– Giảm tiếp 10.000đ/đơn hàng khi chuyển khoản trước.
– Có thể mua ghép 2 sản phẩm BigBB, BigBB Plus, giá tính theo ưu đãi riêng của mỗi sản phẩm.

  *Giá bán lẻ: 165.000đ/hộp
  *Hàng không có tem thẻ cào.
  *Giảm tiếp 10.000đ/đơn hàng khi chuyển khoản trước.
  *Có thể mua ghép 3 sản phẩm BigBB, BigBB Plus, KaoBB, giá tính theo ưu đãi riêng của mỗi sản phẩm.

  *Giá bán lẻ: 165.000đ/hộp
  *Hàng không có tem thẻ cào.
  *Giảm tiếp 10.000đ/đơn hàng khi chuyển khoản trước.
  *Có thể mua ghép 2 sản phẩm BigBB, BigBB Plus, giá tính theo ưu đãi riêng của mỗi sản phẩm.