Thực phẩm bảo vệ sức khỏe cốm BigBB Plus

THÀNH PHẦN CẤU TẠO Mỗi gói chứa: Cao Bướm bạc       : 235 mg (tương đương 3525 mg dược liệu) Cao Cam thảo bắc  : 220 mg (tương đương 1540 mg dược liệu) Cao Kha tử