Phú Xuyên

1. Thị trấn Phú Minh

Địa chỉ Tên nhà thuốc Số Điện Thoại
Chợ Phú Minh, TT. Phú Minh QT GPP số 26 0433507894

2. Thị trấn Phú Xuyên

Địa chỉ Tên nhà thuốc Số Điện Thoại
Cổng Viện Phú Xuyên, TT. Phú Xuyên QT Phú Đức 0989653823
Chợ Phú Mỹ, TT. Phú Xuyên Quầy Thuốc Số 10 0942007805
Tiều Khu, Mỹ Lâm, TT. Phú Xuyên NT Tú Anh 0985139673
CV Phú Xuyên, TT. Phú Xuyên NTTN 0
Chợ Phú Xuyên, TT. Phú Xuyên Chị Thoa 0

3. Xã Châu Can

Địa chỉ Tên nhà thuốc Số Điện Thoại
Thôn Bài Lễ, X. Châu Can QT Thu Hà 0978151167

4. Xã Hoàng Long

Địa chỉ Tên nhà thuốc Số Điện Thoại
Chợ Đồng Vàng, X. Hoàng Long QT Quang Khải 0399345556

5. Xã Hồng Minh

Địa chỉ Tên nhà thuốc Số Điện Thoại
Chợ Bóng, X. Hồng Minh QT Huệ Liêm 0985506893

6. Xã Phú Minh

Địa chỉ Tên nhà thuốc Số Điện Thoại
Chợ Xô, X. Phú Minh QT Tuấn Hường 0979969885

7. Xã Phúc Tiến

Địa chỉ Tên nhà thuốc Số Điện Thoại
Thôn Cổ Chế, X. Phúc Tiến QT Thanh Vinh 0974563863
Phố Guột, X. Phúc Tiến QT GPP số 2 0913371437
Cầu Giẽ, X. Phúc Tiến QT GPP số 12 0342110767

8. Xã Phượng Dực

Địa chỉ Tên nhà thuốc Số Điện Thoại
Xuân La, X. Phượng Dực QTTN Chị Ứng 0987665891
Xuân La, X. Phượng Dực NT Hảo Dân 0978706570

9. Xã Tri Thủy

Địa chỉ Tên nhà thuốc Số Điện Thoại
Chợ Bái, X. Tri Thủy QT GPP số 25 0973785748
Chợ Bái, X. Tri Thủy QT GPP số 27 0433609266

 

Để con hết ho đàm, sổ mũi, viêm họng an toàn mà không phải dùng kháng sinh, ba mẹ hãy để lại thông tin dưới đây, Dược sĩ 10 năm kinh nghiệm của BigBB Plus sẽ tư vấn ngay.

    BÀI VIẾT LIÊN QUAN

    DƯỢC SĨ TƯ VẤN

    Để tìm nhà thuốc bán BigBB Plus (BigBB hồng) gần nhất và được tư vấn kỹ hơn cách sử dụng trước khi mua, ba mẹ hãy điền thông tin dưới đây, dược sĩ sẽ gọi cho ba mẹ ngay!