Thanh Hóa

1. Thành phố Thanh Hóa

Địa chỉ Tên nhà thuốc Số điện thoại
Số 232 Trần phú QT số 4 02373856841
SN 490 Hải Thượng Lãn Ông NT Thiện Hà 02373951718
Ki ốt số 3, khách sạn Sao mai NT Diệp Anh 0397191908
SN 412 Lê Hoàn NT Khiêm Giang 02373853282
Số 232 Trần Phú QT số 6 023737162279
SN 197 Nguyễn Trãi Cty TNHH DP Hạnh Hải 0985773112
Số 232 Trần Phú QT số 1 0912623459
Số 232 Trần Phú  QT Bùi Đức Long 02373856668
Số 232 Trần Phú QT số 3 023737162279
93 Quang Trung CN dược Quang Trung 0334259859
224 Tống Duy Tân NT Đại An 02373856236
Số 83 Quang Trung NT Tốt Tốt 02373853146
Số 232 Trần phú QT số 2 01676746789
Số 2A Hải Thượng Lãn Ông NT Minh Trang 0386970359
Số 17 Lê Phung Hiểu Cty DP Lam Sơn 0912395402
Số 600 Quang Trung Cty TNHH dược phẩm Hoàng Mai 0988509121
SN 2A Nguyễn Mộng Tuân NT Chung Thủy 0917566869
SN 701 Nguyễn Trãi NT Thanh Trúc 0904749111
Số 15 phố Tân Sơn, P. An Hoạch NT Hưng Vân 0985242614
SN 380 Lê Lai NT Kiên Vũ 02373950146
SN 425 Lê Thánh Tông NT Thoa Hán 02373911052
Số 458 Nguyễn Trãi NT Minh Nguyệt 01295355702
Số 177A Trường Thi NT Xuân Quý 02373757382
Số 358 Lê Hoàn NT Hải Anh 0373750548
252 Trần Phú NT Hoàng An 0949573567
91 Đào Duy Từ QT Thảo Vân 0912601900
Số 441 Lê Lai, P. Quảng Hưng NT Ngọc Sắc 01683008848
Ki ốt số 17 Chợ Nam Thành, P. Đông Vệ NT Toàn Nghĩa 02373720126
SN 158 phố 8 đường Bạch Đằng, P Quảng Hưng NT Sơn Tú 0988052586
Số 55A phố Phượng Đình, P. Tào xuyên NT Danh Thông 0399738668
Số 26 Trường Thi NT Cường Vân 0914906655
 Số 383 Trần Phú NT Vân Anh 0975137479
Số 147 Trường Thi NT An dược 0982155335
Số 120 Quang Trung NT Lam Sơn (Tâm Túy) 0913871986
Số 460 Nguyễn Trãi, P. Phú Sơn NT Thành Công 01659350686

2. TP Sầm Sơn

Địa chỉ Tên nhà thuốc Số điện thoại
Chợ cột cờ đỏ NT Thảo Vy 0339591998
Số 53 đường Lê Lợi, P. Trường Sơn CN dược Sầm Sơn 00966081686′

3. Thị xã Bỉm Sơm

Địa chỉ Tên nhà thuốc Số điện thoại
554 Trần Phú NT Thảo Nguyên 0903397804
90 Trần Phú QT Hoàng Anh 0918824659
Số 91 Nguyễn Huệ QT Văn Thơm 0944385100

4. Huyện Đông Sơn

Địa chỉ Tên nhà thuốc Số điện thoại
Đội 1, X. Đông Khê QT Hồ thiện Thủy 0984567108
Số 3, TT. Rừng Thông QT Hồ Thị Mai 0932330878
Khối 3, TT. Rừng Thông Chi nhánh dược Đông Sơn 0912959390

5. Huyện Hà Trung

Địa chỉ Tên nhà thuốc Số điện thoại
101 Tiểu Khu 4, TT. Hà Trung NT Lê Chân 0389957629
Chợ Đò Lèn, TT. Hà Trung NT Thanh Tâm 0944359345
Thị trấn Hà Trung NT Mai Cân 0379240915

6. Huyện Hậu Lộc

Địa chỉ Tên nhà thuốc Số điện thoại
Ngã tư Minh Lộc NT Hà Hinh 0912395228

7. Huyện Hoằng Hóa

Địa chỉ Tên nhà thuốc Số điện thoại
X. Hoằng Thành QT Lê Thị Hằng 0978331976
Chợ Quăng, X. Hoằng Lộc NT Tới Trâm 0934037749
Chợ vực Hoằng Hóa QT Nguyễn Thị Ngân 0936100508
X. Hoằng Thịnh QT Hoàng Thị Liên 0372263785
X. Hoằng Kim QT Tiến Tuyết 0986155482
Phố Vinh Sơn, TT. Bút Sơn QT Minh Quang 0987403666

8. Huyện Nga Sơn

Địa chỉ Tên nhà thuốc Số điện thoại
Xã Nga Thủy QT Phạm Văn Hải 0904880622
TK Hưng Long, TT. Nga Sơn NT Dũng Lý 0989988039
Xóm 1, X. Nga Thủy QT Mai Văn Đảm 0904763699
Tiểu Khu Long Hưng, TT. Nga Sơn QT Nhạn Kết 0904777227

9. Huyện Như Thanh

Địa chỉ Tên nhà thuốc Số điện thoại
TT. Như Thanh NT Số 01 – Thọ Lý 0947848160
Chợ TT. Bến Xung QT Đỗ Thị Thúy 00

10. Huyện Như Xuân

Địa chỉ Tên nhà thuốc Số điện thoại
Chợ Như Xuân NT Thảo Hà 0916125318
Thị trấn Yên Cát NT Chung Lực 0988243148

11. Huyện Nông Cống

Địa chỉ Tên nhà thuốc Số điện thoại
Thị Trấn Nông Cống NT Hùng Đằng 02373839587
Xã Tế Thắng NT Huệ Hoàn 0986198139
Ngã 3 chợ Minh Thọ, Đường Bà Triệu NT Ninh Thuật 0915788377
Số 630 Đường Bà Triệu, TT. Nông Cống CN DP Nông Cống – NT  Số 1 0974547939

12. Huyện Quảng Xương

Địa chỉ Tên nhà thuốc Số điện thoại
Xã Quảng Yên NT 53 0982687879
Cống Trúc, X. Quảng Bình QT Thanh Thủy 0376366886
Xã Quảng Phong NT Khoa Lài 0977038878
Thị trấn Lưu Vệ CN DP Quảng Xương – QT số 1B 0358082115
Thị trấn Lưu Vệ CN DP Quảng Xương – QT số 1A 0949155439
Thôn 6, X. Quảng Giao NT Ngọc Linh 0366167085
Thôn 9, X. Quảng Bình NT Tư Thương 0975103029

13. Huyện Thiệu Hóa

Địa chỉ Tên nhà thuốc Số điện thoại
Thị trấn thiệu Hóa NT Thường Tùng 0949021500
Ngã Ba chè NT Trần Anh 02373829740
Xã Thiệu Phú NT Hương Sen 0948723195
Ngã 3 chè, Xã Thiệu Đô NT Huệ Sâm 0919012965
Thị trấn Thiệu Hóa NT Hương Quân 0903222663
 Thôn 3, xã Thiệu Vận NT Tiến Huệ – QT Số 12 0914523121
Số 210 tiểu khu 12, TT. Thiệu Hóa NT Tâm An 0961798106

14. Huyện Thọ Xuân

Địa chỉ Tên nhà thuốc Số điện thoại
Thôn Bái Thượng, X. Xuân Bái Đại Lý Thuốc Tân Dược Minh Vân 0972289929
Khu 1, TT. Thọ Xuân NT Trí Hiền 0904647648
Xã thọ Xương NT Mạnh Hậu 0305499313
Số 370 khu 9, TT. Thọ Xuân Thuốc tân dược Nghị Tuyết 0372840062
Khu 2, TT. Thọ Xuân QT Hoàng Thị Thái 00
Cổng Chợ Sao Vàng QT Ánh Tuyết 01298540189
Khu 9, TT. Thọ Xuân QT Hà Thị Thái 01699901785
Phố Neo, X. Nam Giang QT số 55 0944796197
Khu 2, TT. Sao Vàng QT Thúy Hằng 0989360921
Khu 9, TT. Thọ Xuân QT Lê Thị Hòa 01292600305
Phố Neo, X. Nam Giang QT Hạnh Gái 0944796197

15. Huyện Thường Xuân

Địa chỉ Tên nhà thuốc Số điện thoại
Cầu Bái Thượng, X. Xuân Dương QT Thanh Tú 0985102519
Thôn thống nhất, X. luận Thành QT  Số 12 0982927083

16. Huyện Tĩnh Gia

Địa chỉ Tên nhà thuốc Số điện thoại
Xã Hải Hòa NT Thanh Tùng 0984050095
Thôn chung chính, X. Hải Hòa NT Minh Hằng 0977248231
Thị trấn Còng NT Lê Sỹ Bồng 0388703432

17. Huyện Triệu Sơn

Địa chỉ Tên nhà thuốc Số điện thoại
Ngã 4 Dân Lực NT Dũng Linh 0986491979
Số 41, TT. Giắt QT Mai Lẫm 0392150818
Số 39, TT. Giắt CN DP Triệu Sơn – ĐL thuốc số 9 – NT Hưng Hoan 0985875485
Phố Thiều, X. Dân Lý NT Huy Hiền 0935674999
SN 48 phố Thiều, X. Dân Lực NT Vinh Tư 0976997559
SN 221 phố Lê Lợi, TT. Triệu Sơn NT Dũng Biên 0987888068

18. Huyện Vĩnh Lộc

Địa chỉ Tên nhà thuốc Số điện thoại
Thị trấn Vĩnh Lộc CN DP Vĩnh Lộc – NT GPP số 01 0976286324
Thị trấn Vĩnh Lộc NT Trịnh Hoài Thương 0913192234
Thị trấn Vĩnh Lộc CN DP Vĩnh Lộc – NT GPP số 01 0976286324
X. Vĩnh Thịnh QT Bảo ngọc 0354037832

19. Huyện Yên Định

Địa chỉ Tên nhà thuốc Số điện thoại
Số 01 phố Kiểu, X. Yên Trường QT Hằng Tính 02373515143
Số 151, TT. Quán Lào NT Hoa Phượng 02373869371
Phố Kiểu, X. Yên Trường NT Mai Thư 02373843017
181 Tiểu khu 5, TT. Quán Lào NT Hoa Thúy 0988388386
Khu 5 TT. Quán Lào QT Mai Linh 0984810563
Xã Định Long QT An Khang 0967616918

Để con hết ho đàm, sổ mũi, viêm họng an toàn mà không phải dùng kháng sinh, ba mẹ hãy để lại thông tin dưới đây, Dược sĩ 10 năm kinh nghiệm của BigBB Plus sẽ tư vấn ngay.

    BÀI VIẾT LIÊN QUAN

    DƯỢC SĨ TƯ VẤN

    Để tìm nhà thuốc bán BigBB Plus (BigBB hồng) gần nhất và được tư vấn kỹ hơn cách sử dụng trước khi mua, ba mẹ hãy điền thông tin dưới đây, dược sĩ sẽ gọi cho ba mẹ ngay!